دشت سرسبز شده در مرکز ایران

  • دشت سرسبز شده در مرکز ایران
  • دشت سرسبز شده در مرکز ایران
سیدحسین رضوانیجمعه 24 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیششهرستان مهریز مناطق زیبایی را در خود جای داده است که شامل تنوع زیادی از گیاهان می باشد.دسته‌بندییزددشت‌ها، کویرها و جلگه‌هاکلید‌واژهمهریزمرکز1557 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 24 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیش
عبدل بهار همه جا زیباست در کویر زیباترشنبه 25 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیش
آرام زیبا اندیشان به زیبایی رسندپنجشنبه 30 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیش
  • آدرشک مهریزیخچالی طبیعی در دل کویر
  • کوهستان در دل کویرمهریز دارای دو منطقه تفرجگاهی معروف است که چشمه های بزرگ فصلی و معروف آن برای کشاورزی شهرستان بسیار مؤثر و حیاتی می باشد، یکی از آنها غربالبیز و دیگری دامگاهان (دون گاهون) است...
  • زندگی گیاهان در بهارزیبایی های طبیعت و نشانه های آفریدگار قادر و مهربان
  • چشمه غربالبیز و خشکسالیخشکسالی همه جا خود را به رخ کشیده و چشمه غربالبیز خورمیز هم از این قائله مستثنی نیست . نه ابی و نه ماهی کوری و نه مرغان ماهی خواری
  • زندگیبه سان رود که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند رونده باش امید هیچ معجزه‌ای ز مرده نیست، زنده باش...