آبشار زرد لیمه

  • آبشار زرد لیمه
  • آبشار زرد لیمه
آبشار زرد لیمه در کنار رودخانه بازفت قرار دارد و رسیدن به آن نیاز به چندین ساعت کوهنوردی می باشد.20
مظفر | يكشنبه 27 دی 1394
نمای ایران | شنبه 3 بهمن 139400
خیلی زیباست. سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید