نمایی دیگر از پاوه

نمایی دیگر از پاوه
استقرار هوای سرد بر روی پاوه 10
محمد غریب | شنبه 19 دی 1394
عبدل | شنبه 19 دی 139400
بسیار زیباست .
نمای ایران | يكشنبه 20 دی 139400
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیپاوه
محمد غریب معاذی نژادمحمد غریب معاذی نژادعضویت از جمعه 12 آبان 1391 کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی ، ، نویسنده وپژوهشگر مسائل فرهنگی وجغرافیایی .