آبشار كبودوال علی آباد

آبشار كبودوال علی آباد
فرج الله خیریچهارشنبه 2 دی 1394 | 8 سال پیشآبشاری خزه ای و بسیار زیبا در دل جنگل های علی آباد گلستاندسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاگلستانکلید‌واژهآبشاركبودوالعلی آباد1655 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 3 دی 1394 | 8 سال پیش