نمایى از قله دماوند

نمایى از قله دماوند
دوستان این عكس رو شخصادر سال ١٣٩٣ از قله دماوند كرفت وتا حالا نظیر این عكس رو ندیدمفرهاد | جمعه 27 آذر 13941201 بازدید
عبدل میشه سرما را حس کرد . یعنی منجمد شدنپنجشنبه 24 دی 1394 | 7 سال پیش
واژه کلیدیقلهدماوند
فرهاد شيرانفرهاد شيرانهموند از دوشنبه 23 آذر 1394