نمایى از قله دماوند

نمایى از قله دماوند
فرهاد شيرانجمعه 27 آذر 1394 | 8 سال پیشدوستان این عكس رو شخصادر سال ١٣٩٣ از قله دماوند كرفت وتا حالا نظیر این عكس رو ندیدمدسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هامازندرانکلید‌واژهقلهدماوند1426 بازدید
عبدل میشه سرما را حس کرد . یعنی منجمد شدنپنجشنبه 24 دی 1394 | 8 سال پیش