نمایى از قله دماوند

نمایى از قله دماوند
دوستان این عكس رو شخصادر سال ١٣٩٣ از قله دماوند كرفت وتا حالا نظیر این عكس رو ندیدمفرهاد | جمعه 27 آذر 13941064 بازدید
عبدل میشه سرما را حس کرد . یعنی منجمد شدنپنجشنبه 24 دی 1394 | 6 سال پیش
نقشه صعود به قله دماوندنقشه جامع مسیرهای صعود به قله دماوند
دماوندای دیو سپید پای در بند ، ای گنبد گیتی ای دماوند
قله دماوندقله دماوند به ارتفاع 5671 متر واقع در استان مازندران و قرار گرافته در جناح شمالی دره رودخانه هراز بخش لاریجان یكی از مخروط‌های عظیم آتشفشانی بر روی کروه زمین است
نمای ایراننمای ایران؛ پورتال جامع گردشگری ایران
واژه کلیدیقلهدماوند
فرهاد شيرانفرهاد شيرانهموند از دوشنبه 23 آذر 1394