نمایى از قله دماوند

نمایى از قله دماوند
فرهاد شيرانجمعه 27 آذر 1394 | 7 سال پیشدوستان این عكس رو شخصادر سال ١٣٩٣ از قله دماوند كرفت وتا حالا نظیر این عكس رو ندیدمدسته بندیکوه‌ها و قله‌هامازندرانواژه کلیدیقلهدماوند1258 بازدید
عبدل میشه سرما را حس کرد . یعنی منجمد شدنپنجشنبه 24 دی 1394 | 7 سال پیش