آبشار شیرآباد

  • آبشار شیرآباد
  • آبشار شیرآباد
حسین جعفری نیاسه‌شنبه 19 آبان 1394 | 8 سال پیششامل هفت آبشار یک آبشار دوقلو غار دیو سپید که در آن یک نمونه سمندر زیست می کند که تنها در این نقطه امکان زیست دارد.دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاگلستانکلید‌واژهخانببینشیرآبادآبشار2203 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 19 آبان 1394 | 8 سال پیش
عبدل ایران زیباستسه‌شنبه 3 آذر 1394 | 8 سال پیش
  • آبشار شیرآبادآبشار شیرآباد در شهرستان رامیان و در ۶ کیلومتری جنوب شهر خان‌ببین و در میان جنگلی بسیار زیبا واقع شده‌است. تعداد این آبشارها به هفت می‌رسد.[۱] در نزدیکی آنها چندین غار نیز وجود دارد. غارهای این جنگل به دیو سپید و سمندر معروف اند. ارتفاع بلندترین آبشار ۲۵ متر است
  • روستای پاقلعه رامیان استان گلستانروستای خوش آب و هوای پاقلعه استان گلستان
  • سد زرین گل علی آبادسد زرین گل علی آباد گلستان سذ زرین گل علی آباد گلستان در مسیر پارک جنگلی کبود بال
  • سد زرین گلسد زرین گل از مناطق دیدنی و خوش آب و هوای علی آباد کتول
  • کبود وال بهشت گلستان ایرانکبود وال