آبشار شیرآباد

  • آبشار شیرآباد
  • آبشار شیرآباد
شامل هفت آبشار یک آبشار دوقلو غار دیو سپید که در آن یک نمونه سمندر زیست می کند که تنها در این نقطه امکان زیست دارد.حسین | سه‌شنبه 19 آبان 13941833 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 19 آبان 1394 | 7 سال پیش
عبدل ایران زیباستسه‌شنبه 3 آذر 1394 | 7 سال پیش
آبشار شیرآبادآبشار شیرآباد در شهرستان رامیان و در ۶ کیلومتری جنوب شهر خان‌ببین و در میان جنگلی بسیار زیبا واقع شده‌است. تعداد این آبشارها به هفت می‌رسد.[۱] در نزدیکی آنها چندین غار نیز وجود دارد. غارهای این جنگل به دیو سپید و سمندر معروف اند. ارتفاع بلندترین آبشار ۲۵ متر است
روستای پاقلعه رامیان استان گلستانروستای خوش آب و هوای پاقلعه استان گلستان
سد زرین گل علی آبادسد زرین گل علی آباد گلستان سذ زرین گل علی آباد گلستان در مسیر پارک جنگلی کبود بال
سد زرین گلسد زرین گل از مناطق دیدنی و خوش آب و هوای علی آباد کتول
حسین جعفری نیاهموند از سه‌شنبه 19 آبان 1394