حمام خان در یزد

حمام خان در یزد
سمانه زارعیچهارشنبه 6 آبان 1394 | 8 سال پیشیزد دومین شهر خشتی جهانه و اولین شهر خشتی ایران. یزد پُر از همه چیزهای قدیمیه. یکی از قدیمی های یزد حمام خان تو بافت قدیمی بازار هست. حمام خان معروف به گرمخانه نور، حمامی است بنا شده توسط محمد تقی خان بافقی حاکم یزد به سال ۱۲۱۲ هجری قمری درمیدان خان و در کنار مجموعه خان یزد. این حمام در زمینی به مساحت ۱۱۷۰ متر مربع و با زیر بنای ۹۰۰ متر مریع بنا گردیده که شامل بخشهای مختلفی از جمله گاورو، تون، شاه نشین، خزینه و .... می‌باشد. امروزه از این بنا به عنوان چایخانه و رستوران سنتی استفاده می شه. ورودی حمام به همراه یک لیوان نوشیدنی چای یا شربت 1500 تومن بود. دسته‌بندیحمام و آب انبارهاموزه هایزدکلید‌واژهحمامخان1683 بازدید
عطاءاله بسیار زیبا و مجذوبجمعه 8 آبان 1394 | 8 سال پیش
عبدل جالب بودجمعه 8 آبان 1394 | 8 سال پیش