قله های مه آلود

  • قله های مه آلود
  • قله های مه آلود
ارتفاعات زاگرس مرکزی واقع در غرب استان اصفهان، بویژه در شهرستان های فریدونشهر، فریدن و بویین و میاندشت، صلابت و استواری و زیبایی طبیعت را باهم جلوه گر می سازد. ارتفاعات پربرکتی که منشا رودها و چشمه ساران فراوانی است. تصاویر ارسالی، بخشی از طبیعت زیبای ارتفاعات جنوب غربی شهرستان فریدونشهر در غرب اصفهان است.مهرداد | شنبه 24 مرداد 1394
عبدل بسیار زیبا و چشم نوازشنبه 24 مرداد 1394 | 7 سال پیش
آبشار روستای مصیرشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
طبیعت زیبای روستای مصیردهستان پشتکوه دوم شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
طبیعت بهاری روستای مصیردهستان پشت کوه شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
دورنمای آبشار طُرزهشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
کوچ عشایر بختیاریارتفاعات شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان