قله های مه آلود

  • قله های مه آلود
  • قله های مه آلود
مهرداد زینلیانشنبه 24 مرداد 1394 | 8 سال پیشارتفاعات زاگرس مرکزی واقع در غرب استان اصفهان، بویژه در شهرستان های فریدونشهر، فریدن و بویین و میاندشت، صلابت و استواری و زیبایی طبیعت را باهم جلوه گر می سازد. ارتفاعات پربرکتی که منشا رودها و چشمه ساران فراوانی است. تصاویر ارسالی، بخشی از طبیعت زیبای ارتفاعات جنوب غربی شهرستان فریدونشهر در غرب اصفهان است.دسته بندیکوه‌ها و قله‌هااصفهانواژه کلیدیزاگرسفریدونشهراصفهان1251 بازدید
عبدل بسیار زیبا و چشم نوازشنبه 24 مرداد 1394 | 8 سال پیش