قله دنا

  • قله دنا
  • قله دنا
دورنمای قله از شهر کمه شهرستان سمیرم در جنوب استان اصفهانمهرداد | پنجشنبه 22 مرداد 13941100 بازدید
عبدل قله زیبا و سرافراز دناپنجشنبه 22 مرداد 1394 | 7 سال پیش
کُمهشهر کوچکی در دامنه های زیبای دنا
قله های مرکزی دناشکوه زیبای طبیعت در جنوب استان اصفهان
طبیعت زیبای پادنابهشت گم شده ای در جنوب استان اصفهان
روستای سیوَرنگین سبزی بر دامنه های شمال غربی دنا در استان اصفهان
چشمه خونیارچشمه ای جوشان از دل ارتفاعات پربرف دنا
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان