قله دنا

  • قله دنا
  • قله دنا
مهرداد زینلیانپنجشنبه 22 مرداد 1394 | 8 سال پیشدورنمای قله از شهر کمه شهرستان سمیرم در جنوب استان اصفهاندسته بندیکوه‌ها و قله‌هااصفهانواژه کلیدیقلهدناسمیرماصفهان1247 بازدید
عبدل قله زیبا و سرافراز دناپنجشنبه 22 مرداد 1394 | 8 سال پیش