سبزین کوه

  • سبزین کوه
  • سبزین کوه
مهرداد زینلیانپنجشنبه 8 مرداد 1394 | 8 سال پیشسبزین کوه، نام بخشی از ارتفاعات واقع در جنوب غرب فریدونشهر در غرب استان اصفهان و در جوار شاهان کوه است که در بهار، مخملی سرسبز و زیبا بر تن می کند. چشمه ها و رودهای خروشان از دره ها و دامنه های این ارتفاعات زیبا و شکوهمند به سوی سرشاخه های کارون جاری است که بسیاری از آنها جریان دائمی دارند.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هااصفهانکلید‌واژهسبزینکوهفریدونشهراصفهان1360 بازدید
عبدل فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات را در مهد زمین بپرورپنجشنبه 8 مرداد 1394 | 8 سال پیش