سبزین کوه

  • سبزین کوه
  • سبزین کوه
سبزین کوه، نام بخشی از ارتفاعات واقع در جنوب غرب فریدونشهر در غرب استان اصفهان و در جوار شاهان کوه است که در بهار، مخملی سرسبز و زیبا بر تن می کند. چشمه ها و رودهای خروشان از دره ها و دامنه های این ارتفاعات زیبا و شکوهمند به سوی سرشاخه های کارون جاری است که بسیاری از آنها جریان دائمی دارند.مهرداد | پنجشنبه 8 مرداد 13941112 بازدید
عبدل فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات را در مهد زمین بپرورپنجشنبه 8 مرداد 1394 | 7 سال پیش
رودخانه آب چران (گوکان)از سرشاخه های کارون در غرب استان اصفهان
رودخانه سرداب (چشمه بابااحمد)از سرشاخه های کارون در غرب استان اصفهان
مظهر چشمه سرداب (بابااحمد)از سرچشمه های کارون در غرب استان اصفهان
طبیعت تابستانی روستای سرداب سفلیشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
یخچال های طبیعی شاهان کوهشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان