قبرستان باستانی کنار آرامگاه خالد نبی

  • قبرستان باستانی کنار آرامگاه خالد نبی
  • قبرستان باستانی کنار آرامگاه خالد نبی
جمال زعیمی یزدیپنجشنبه 1 مرداد 1394 | 8 سال پیشاین قبرستان در فاصله حدود هزار متری از آرامگاه خالد نبی واقع شده است . در این گورستان تعداد زیادی سنگ قبر بصورت ایستاده و در اندازه های متفاوت به دوشکل عمده صلیب و میل مانند دیده میشود.مسیر دسترسی به این گورستان تا حدودی صعب العبور میباشد. عکس: جمال زعیمی یزدی - تیرماه 94دسته‌بندیآرامگاه‌هاگلستانکلید‌واژهگورستانخالدنبی1689 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 2 مرداد 1394 | 8 سال پیش
عبدل تاریخ کهنجمعه 2 مرداد 1394 | 8 سال پیش