آرامگاه عالم بابا

آرامگاه عالم بابا
آرامگاه عالم بابا (پدر همسر خالد نبی(ع)) در فاصله حدود 100 متری از آرامگاه خالد نبی و بر فراز قله دیگری قرار دارد. عکس : جمال زعیمی یزدی - تیرماه 94جمال | پنجشنبه 1 مرداد 13941321 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 2 مرداد 1394 | 7 سال پیش
عبدل زیبا و با شکوه .جمعه 2 مرداد 1394 | 7 سال پیش
امان محمد نام پدر خانم حضرت خالدنبی ع  عالم بابا نام دارد نه پیر باباپنجشنبه 10 دی 1394 | 7 سال پیش
جمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیهموند از چهارشنبه 29 تير 1390شغل : برنامه نویس , مجری شبکه های کامپیوتری عاشق طبیعت و آثار باستانی بی همتای ایران از هر فرصتی برای گشت و گذار و بازدید از جاذبه های طبیعی و باستانی ایران استفاده میکنم.