آرامگاه چوپان آتا

آرامگاه چوپان آتا
جمال زعیمی یزدیپنجشنبه 1 مرداد 1394 | 8 سال پیشپس از سفر به روستای گچی سو جهت زیارت مقبره خالد نبی (ع) متوجه شدم ، تصاویری که به نام خالد نبی در اینترنت دیده بودم متعلق به آرامگاه چوپان اتا از یاران ایشان میباشد. عکس : جمال زعیمی یزدی - تیرماه 94 دسته‌بندیآرامگاه‌هاگلستانکلید‌واژهخالد نبیچوپانآتا1390 بازدید
عبدل زیبا بود .جمعه 2 مرداد 1394 | 8 سال پیش