پیوند آسمان و زمین

  • پیوند آسمان و زمین
  • پیوند آسمان و زمین
مهرداد زینلیانسه‌شنبه 30 تير 1394 | 8 سال پیشاز فریدونشهر، بام ایران، در 160 کیلومتری غرب اصفهان که بسمت پشت کوه این شهرستان بروی، پس از روستای مصیر به گردنه بسیار شکوهمندی میرسی که مشرف به دره ای است بسیار عمیق، بنام دره سه پستان. مراتع سرسبز، جنگل های بنه، بلوط و زالزالک کوهی، چشمه ها، رود ها و آبشارها در این منطقه زیبا چشم تو را می نوازد و به تحسین خالق یکتا دعوت می کند.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هااصفهانکلید‌واژهدرهپستانفریدونشهرپشتکوهاصفهان1267 بازدید
عبدل زیبایی . شکوه و عظمت . بسیار زیبا استسه‌شنبه 30 تير 1394 | 8 سال پیش