انارستان

  • انارستان
  • انارستان
  • انارستان
  • انارستان
عدنان مرادیچهارشنبه 24 تير 1394 | 8 سال پیشانار یکی از میوه هایی است که در منطقه پاوه از اهمیت اقتصادی فراوانی برخوردار است جدای از فروش انار،‌تیه رب انار یکی از صنایع جانبی آن می باشد که مصارف خاصی دارد. یکی از ویژگی‌های انارستان‌های پاوه شکل ظاهری باغات و رنگین بودن برگ درختان در فصول سال است که برای عکاسی بهشتی زیبا می آفریند و چشم هر بیننده را می نوازد.دسته بندیکرمانشاهجنگل‌هاواژه کلیدیانارستانپاوه1476 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 24 تير 1394 | 8 سال پیش
حسن سلام خیلی جالب بو  من که عاشق انار هستمپنجشنبه 25 تير 1394 | 8 سال پیش
عبدل مناظری زیبا و عکسی زیباتر و عکاسی هنرمندپنجشنبه 25 تير 1394 | 8 سال پیش