نقش های متعدد زیگورات در مركز ایران ( تیمره) همگون با سازه های نیایشی جهان !

نقش های متعدد زیگورات در مركز ایران ( تیمره) همگون با سازه های نیایشی جهان !
كشف نقش های متعدد زیگورات در مركز ایران ( تیمره) متعلق به هزاره های پنجم تا سوم ق.م كه نشان از وجود اندیشه ی یكسان در ساخت معبدهای نیایشی مطبق و هرمی شكل دارد. طرح باز سازی شده زیگورات اور در میان رودان، دقیقا شبیه نمونه های مكشوفه در تیمره است، چهار طبقه و هرمی شكل؟! نكته ی قابل توجه شباهت های ظاهری نیایشگاه های كل جهان با نقوش زیگورات های كهن مكشوفه در مركز ایران است. با توجه به قدمت زیاد نقوش كشف شده در تیمره، شاید اندیشه و فرم این گونه معماری نیایشی از ایران به دیگر نقاط جهان برده شده باشد.iranrockart.com40
محمد | يكشنبه 21 تير 1394
نمای ایران | دوشنبه 22 تير 139410
بسیار سپاس، استاد
عبدل | دوشنبه 22 تير 139410
درود و سپاس دکتر
hesam | سه‌شنبه 10 شهريور 1394 | 10
زیبا و خارق العاده
محمد | سه‌شنبه 5 آبان 139410
از لطف دوستان خوبم سپاسگزارم.
كشف نقش ارابه ی چهار چرخ 6000 سالههنرهای صخره ای، زبان سخن گوی انسان های اولیه بوده كه بواسطه آنها تعامل داشته و انتقال پیام داده اند.
هنرهای صخره ای ایرانیك گلازنه (كاروان) از شترهایی كه به وسیله افسارهایشان به هم وصل شده اند. ساربان افسار اولین شتر را در دست دارد. كلاه او نمایه ای از عصر خلق اثر است. ش...
سیر هنر کهن ایران به دیگر نقاط جهاندر گذشته های دور هنر یک زبان مشترک جهانی بوده است.
کتاب سنگ نگاره های ایران، نمادهای اندیشه نگارسنگ نگاره ها، کهن ترین آثار تاریخی و هنری بجا مانده از بشرند که در آنها رمز و رازهای فراوانی نهفته است
سنگ نگاره های کهن و نقشه گردشگری ایرانیکی از جاذبه های ملی و جهانی جوامع، هنرهای صخره ای کهن Rock Art می باشند
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردعضویت از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com