نقش های متعدد زیگورات در مركز ایران ( تیمره) همگون با سازه های نیایشی جهان !

نقش های متعدد زیگورات در مركز ایران ( تیمره) همگون با سازه های نیایشی جهان !
محمد ناصری فرديكشنبه 21 تير 1394 | 8 سال پیشكشف نقش های متعدد زیگورات در مركز ایران ( تیمره) متعلق به هزاره های پنجم تا سوم ق.م كه نشان از وجود اندیشه ی یكسان در ساخت معبدهای نیایشی مطبق و هرمی شكل دارد. طرح باز سازی شده زیگورات اور در میان رودان، دقیقا شبیه نمونه های مكشوفه در تیمره است، چهار طبقه و هرمی شكل؟! نكته ی قابل توجه شباهت های ظاهری نیایشگاه های كل جهان با نقوش زیگورات های كهن مكشوفه در مركز ایران است. با توجه به قدمت زیاد نقوش كشف شده در تیمره، شاید اندیشه و فرم این گونه معماری نیایشی از ایران به دیگر نقاط جهان برده شده باشد.iranrockart.comدسته‌بندیجاذبه‌های فرهنگیکتیبه‌ها و تپه‌های باستانیکلید‌واژهزیگوراتسنگنگارهتیمره2431 بازدید
نمای ایران بسیار سپاس، استاددوشنبه 22 تير 1394 | 8 سال پیش
عبدل درود و سپاس دکتردوشنبه 22 تير 1394 | 8 سال پیش
hesam زیبا و خارق العادهسه‌شنبه 10 شهريور 1394 | 8 سال پیش
محمد از لطف دوستان خوبم سپاسگزارم. سه‌شنبه 5 آبان 1394 | 8 سال پیش