چشمه دِزدارون

  • چشمه دِزدارون
  • چشمه دِزدارون
مهرداد زینلیانشنبه 13 تير 1394 | 8 سال پیشچشمه دِزدارون، نام چشمه ای است دائمی با دبی آب بسیار بالا در غرب روستای صمصامی شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری که آب بسیار سرد و زلال آن از دل صخره های سنگی دامنه های کوه میلی بارتفاع بیش از 3900 متر از سطح دریا به بیرون فوران می کند. این چشمه سپس رود خروشانی را تشکیل می دهد که پس از طی مسافتی اندک با رود صمصامی و کاج یکی شده و یکی از سرشاخه های مهم کارون را تشکیل می دهد. برای رسیدن به این چشمه، مسیر اردل بسمت صمصامی در استان چهار محال و بختیاری را طی کرده و در غرب روستای صمصامی نرسیده به گردنه چری، جاده خاکی 2ر کیلومتری را بسمت چپ طی می کنید که به داخل دره ای در دامنه کوه میلی وارد شده و زیبایی و شکوه این چشمه خروشان و آبشار آن را در برابر شما جلوه گر می سازد.دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاچهارمحال و بختیاریکلید‌واژهچشمهدزدارونمیلیکوهرنگچهارمحالبختیاری1889 بازدید
نمای ایران سپاسيكشنبه 14 تير 1394 | 8 سال پیش
عبدل بسیار زیباستيكشنبه 14 تير 1394 | 8 سال پیش
  • کوه میلیبخشی از ارتفاعات زاگرس مرکزی در غرب چهارمحال و بختیاری
  • زردلیمهآبشار باشکوه ناشناخته در زاگرس مرکزی
  • بهار در دامنه های زردکوهجلوه زیبای طبیعت در استان چهارمحال و بختیاری
  • تونل کوهرنگاین آبشار هم طبیعی است هم تاریخی . در منطقه چلگرد. برای انتقال آب به زاینده رود به دست بشر احداث گردیده است که تونل سوم هنوز دارند کار می کنند تا آماده افتتاح شود
  • چشمه های باغ رستمدره بهشت آباد، شهرستان اردل، استان چهارمحال و بختیاری