ییلاق عشایری گاو جفت

  • ییلاق عشایری گاو جفت
  • ییلاق عشایری گاو جفت
مهرداد زینلیانپنجشنبه 11 تير 1394 | 8 سال پیشگاوجفت، نام منطقه ای است عشایری واقع در دامنه های شرقی زردکوه بختیاری که در 15 کیلومتری شمال شرق چلگرد واقع شده است. چشمه های سرد و زلال، مراتع زیبا و سرسبز و آب و هوای خنک و فرحبخش و از همه مهمتر، بکری و آرامش از ویژگی های این منطقه زیبا در استان چهار محال و بختیاری است.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاچهارمحال و بختیاریکلید‌واژهگاوجفتزردکوهبختیاری1613 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 11 تير 1394 | 8 سال پیش
داود جایه قشنگیه جمعه 12 تير 1394 | 8 سال پیش
عبدل مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نوشنبه 13 تير 1394 | 8 سال پیش