تالش- جاده اسالم به الماس

  • تالش- جاده اسالم به الماس
  • تالش- جاده اسالم به الماس
  • تالش- جاده اسالم به الماس
  • تالش- جاده اسالم به الماس
  • تالش- جاده اسالم به الماس
  • تالش- جاده اسالم به الماس
کاظم حریری پیرهراتیسه‌شنبه 9 تير 1394 | 8 سال پیشجاده اسالم به گردنه الماس به علت عبور از جنگل های انبوه و مسیر کوهستانی از زیبا ترین و منحصر به فرد ترین جاده های دنیا می باشد که هر ساله تعداد بی شماری از گردشگران در فصل های مختلف برای لذت بردن از این شاهکار الهی به این منطقه سفر می کنند .taleshphotos.blogfa.comدسته‌بندیگیلانجنگل‌هاکلید‌واژهتالشاسالمگردنهپیس سون2060 بازدید
کیوان کیفیت مقداری پایین استدوشنبه 7 دی 1394 | 8 سال پیش