یخچال های طبیعی شاهان کوه

  • یخچال های طبیعی شاهان کوه
  • یخچال های طبیعی شاهان کوه
ارتفاعات شاهان کوه با 4040 متر ارتفاع از سطح دریا، در غرب استان اصفهان و مشرف به فریدونشهر، مرتفع ترین شهر ایران واقع شده است. یخچال های طبیعی واقع در دره های ارتفاعات این کوهستان در قلب رشته کوه زاگرس، منشا سرشاخه های اصلی کارون و زاینده رود است. تصاویر فوق، در اواخر اردیبهشت ماه 94 از جاده زمستانه به کمران منطقه پشت کوه فریدونشهر گرفته شده است.30
مهرداد | يكشنبه 31 خرداد 1394
عبدل | دوشنبه 1 تير 139400
همیشه پر برف
ارتفاعات شاهانکوهجاده پشت کوه فریدونشهر اصفهان، حد فاصل روستاهای زمستانه تا میدانک
شاهان کوهارتفاع سرفراز غرب استان اصفهان
مظهر چشمه سرداب (بابااحمد)از سرچشمه های کارون در غرب استان اصفهان
رودخانه سرداب (چشمه بابااحمد)از سرشاخه های کارون در غرب استان اصفهان
طبیعت تابستانی روستای سرداب سفلیشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیکوه‌هااصفهان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند