بقعه سیدابراهیم

  • بقعه سیدابراهیم
  • بقعه سیدابراهیم
این كه سیدابراهیم از فرزندان امام موسی بن جعفر (ع) باشد دلیل قانع كننده ای در دست نیست. مهمترین قسمت این بقعه سنگی است كه بر دیوار غربی نصب شده است و به سنگ بسم الله مشهور است. تاریخ حجاری آن 1270 هجری قمری است كه در قاهره نوشته شده و سپس به تبریز منتقل گردیده است. این اثر بدست میرزای سنگلاخ برای نصب در قبر پیامبر (ص) نوشته شده بود كه حوادث روزگار آن را به این مكان كشانده. 30
محمد | يكشنبه 31 خرداد 1394
عبدل | دوشنبه 1 تير 139400
بسیار زیباست . انشاالله برکتش باشد برای ایران و مسلمانان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید