چشمه های باغ رستم

  • چشمه های باغ رستم
  • چشمه های باغ رستم
مهرداد زینلیانسه‌شنبه 26 خرداد 1394 | 8 سال پیشاگر از مسیر جونقان و یا شلمزار در جنوب شهرکرد بسمت اردل حرکت کنید، پس از طی مسافتی در حدود 50 کیلومتر، وارد دره تنگ و بسیار عمیق و زیبایی می شوید که در عمق آن، رودخانه خروشان بهشت آباد، از سرشاخه های مهم کارون جریان دارد. در محل تنگ درکش ورکش و در عمق دره، مجموعه ای از چشمه های بسیار زیبا، سرد و خروشان با دبی آب بالا از دل صخره های منطقه می جوشد و به داخل رودخانه می ریزد. تماشای این چشمه ساران زیبا که در تمام فصول سال جریان دارد، جلوه ای از زیبایی های آفریدگار هستی را در برابر شما به نمایش می گذارد. فاصله این منطقه زیبا تا شهرکرد در حدود 65 کیلومتر و تا اصفهان 160 کیلومتر می باشد.دسته بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاچهارمحال و بختیاریواژه کلیدیچشمهباغرستماردلچهارمحالبختیاری5511 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 26 خرداد 1394 | 8 سال پیش
عبدل جای قشنگی استسه‌شنبه 26 خرداد 1394 | 8 سال پیش