کوه میلی

  • کوه میلی
  • کوه میلی
مهرداد زینلیانشنبه 16 خرداد 1394 | 8 سال پیشقله کوه میلی با ارتفاع 3904 متر در غرب و جنوب دهستان صمصامی از توابع شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. گردنه های معروف چری و شاه منصوری در غرب و جنوب این ارتفاعات، نمای زیبایی از این قله را در برابر شما به نمایش می گذارد.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاچهارمحال و بختیاریکلید‌واژهکوهمیلیصمصامیکوهرنگچهارمحالبختیاری2217 بازدید
عبدل زیبا و سرسبزپنجشنبه 28 خرداد 1394 | 8 سال پیش