بهار در دامنه های زردکوه

  • بهار در دامنه های زردکوه
  • بهار در دامنه های زردکوه
جلوه زیبای طبیعت در استان چهارمحال و بختیاریمهرداد | شنبه 16 خرداد 13941359 بازدید
نمای ایران سپاسشنبه 16 خرداد 1394 | 7 سال پیش
عبدل منطقه زیبایی استشنبه 16 خرداد 1394 | 7 سال پیش
بابک بسیار زیباستسه‌شنبه 26 خرداد 1394 | 7 سال پیش
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان