بهار در دامنه های زردکوه

  • بهار در دامنه های زردکوه
  • بهار در دامنه های زردکوه
جلوه زیبای طبیعت در استان چهارمحال و بختیاریمهرداد | شنبه 16 خرداد 1394
نمای ایران سپاسشنبه 16 خرداد 1394 | 7 سال پیش
عبدل منطقه زیبایی استشنبه 16 خرداد 1394 | 7 سال پیش
بابک بسیار زیباستسه‌شنبه 26 خرداد 1394 | 7 سال پیش
تونل کوهرنگاین آبشار هم طبیعی است هم تاریخی . در منطقه چلگرد. برای انتقال آب به زاینده رود به دست بشر احداث گردیده است که تونل سوم هنوز دارند کار می کنند تا آماده افتتاح شود
ییلاق عشایری گاو جفتدامنه های سرسبز زردکوه بختیاری
آبشار شیخ علیخانشهرستان کوهرنگ، استان چهار محال و بختیاری
شیر سنگی، نماد غیرت و جوانمردی در ایل بختیاریروستای شیخ علیخان، شهرستان کوهرنگ، استان چهارمحال و بختیاری
چشمه دِزدارونچشمه ای پرآب و خروشان در دامنه کوه میلی، شهرستان کوهرنگ، استان چهارمحال و بختیاری
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان