جلبک های دریایی

جلبک های دریایی
عبدل شعبانیدوشنبه 11 خرداد 1394 | 8 سال پیشجلبک ها در ساحل سخره ای دریا به فراوانی یافت میشود . پرفسور کردوانی هم در باره آنها بسیار صحبت کرده استدسته بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاهرمزگانواژه کلیدیجلبکهایدریایی1117 بازدید
  • صنایع دستی و بازار محلیصنایع دستی زنان هرمزگان بیشتر بافت نوارهای رنگی با نخ و خوس و گلابتون و برای شلوار بندری (شلوار محلی زنانه) و پولک دوزی و خوس دوزی روی پارچه تور و روسریهای (دستار) خاص زنان بندری . و بخشی از بازار محلی زنان دست فروش در حال فروش مهیاوه و سوراغ . سوس مخصوصی که از ماهی مخصوص درست میشود و در نواحی جنوب هرمزگان . بوشهر جنوب فارس و دیگر نوار جنوبی ایران تا کشور های حاشیه خلیج فارس مصرف میشود
  • غار خربس جزیره قشمچند نما از غار خربس قشم
  • غروب در ساحل زیبای قشمقِشم بزرگترین جزیره ایران و خلیج فارس واقع در تنگه هرمز است. این جزیره در دوران ساسانیان ابرکاوان نام داشته‌است. شهرستان قشم بخشی از استان هرمزگان است که خود جزیره قشم را شامل میشود.
  • مشتامشتا moshta نوعی وسیله صید است که از چوب و تور درست شده است
  • شب در ساحل بندرعباسنمای شب شهر بندرعباس از ساحل