آبشار لاشو ، آزادشهر ، استان گلستان

آبشار لاشو ، آزادشهر ، استان گلستان
حسن گنجیشنبه 9 خرداد 1394 | 8 سال پیشاین آبشار در فاصله 6 کیلومتری آزادشهر و در جنوب شرقی آن بین روستای مرزبن و فاضل آباد و کوهمیان واقع شده است مناظر زیبا داشته و در درون جنگل واقع است حدود 1500 متر پیاده روی دارد جایی خوش آب و هواست.دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاگلستانکلید‌واژهگلستانلاشومرزبنآبشار3232 بازدید