آبشار لاشو ، آزادشهر ، استان گلستان

آبشار لاشو ، آزادشهر ، استان گلستان
این آبشار در فاصله 6 کیلومتری آزادشهر و در جنوب شرقی آن بین روستای مرزبن و فاضل آباد و کوهمیان واقع شده است مناظر زیبا داشته و در درون جنگل واقع است حدود 1500 متر پیاده روی دارد جایی خوش آب و هواست.حسن | شنبه 9 خرداد 1394
آبشار لاشوآبشار لاشو آزادشهر
آبشار لاشوآبشار لاشو آزادشهر
رشد درخت در دل سنگرشد درخت در دل سنگ ، جنگل لاشو
روستای مرزبنروستای مرزبن ، آزادشهر استان گلستان
چشمه آرام ببر خان مرزبنچشمه آرام ببر خان مرزبن آزادشهر گلستان
حسن  گنجیحسن گنجیهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389متاهل ، دارای دو فرزند، بازنشسته بازرگانی،لیسانس صنایع کشاورزی از دانشگاه مشهد علاقه مند به طبیعت و گردشگری "پیاده روی و کوه"، کشاورزی را دوست دارم. iran-at.blogfa.com