مزار استاد تار و موسیقی ایران زمین شادروان محمد رضا لطفی

  • مزار استاد تار و موسیقی ایران زمین شادروان محمد رضا لطفی
  • مزار استاد تار و موسیقی ایران زمین شادروان محمد رضا لطفی
استاد محمد رضا لطفی ،استاد تمام موسیقی ، نوازنده تار و خواننده، ردیف و گوشه شناس موسیقی ، در اردیبهشت 1393 دار فانی را وداع گفت ، مردم استان گلستان این گلستانی عزیز را بطور با شکوهی تشعیع و مراسم سالگرد ویژه ای را برای این عزیز سفر کرده تدارک دیدند. خانواده و مردم موسیقی دوست و شورای شهر گرگان تصمیم گرفتند در محله سبزه مشهد گرگان پارک مزاری برای این موسیقیدان بسازند که مقدمات اولیه دراولین سالگرد فراهم گردید.روحش شادحسن | شنبه 9 خرداد 13941291 بازدید
حسن  گنجیحسن گنجیهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389متاهل ، دارای دو فرزند، بازنشسته بازرگانی،لیسانس صنایع کشاورزی از دانشگاه مشهد علاقه مند به طبیعت و گردشگری "پیاده روی و کوه"، کشاورزی را دوست دارم. iran-at.blogfa.com