فسیل و بنگر

  • فسیل و بنگر
  • فسیل و بنگر
  • فسیل و بنگر
  • فسیل و بنگر
بنگر نام محلی آبگیری است که در کوهستان بوجود میاید و مردم در قدیم از آب آن با مشک برای آشامیدن می بردند. پس از باران بهترین زمان استفاده از آب ذخیره شده در کوهستان استعبدل | جمعه 8 خرداد 1394902 بازدید
نمای ایران سنگواره جالبی است. ابعادش چقدر است؟ سپاسشنبه 9 خرداد 1394 | 7 سال پیش
عبدل سلام . این سنگرواره بعد از سیلاب پارسال در رودخانه مرکزی فین داخل کوهستان دیدیم تقریبا اندازه یک گریپ فروت متوسط و بلندی بیست تا بیست وپنج سانت شنبه 9 خرداد 1394 | 7 سال پیش
جمال جالبهيكشنبه 10 خرداد 1394 | 7 سال پیش
مجید عزیزم فسیل هست نه فصیل جز شکم پایان(گاستروپودها)شنبه 4 مهر 1394 | 7 سال پیش
واژه کلیدیفسیلبنگر
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی