گردنه شادی

  • گردنه شادی
  • گردنه شادی
اینجا تکه ای از بهشت است. گردنه شادی، حدفاصل پشت کوه اول و دوم فریدونشهر در غرب استان اصفهان. از فریدونشهر که بسمت منطقه زیبا و کوهستانی پشت کوه میروی، طبیعتی را تجربه می کنی که همه جلوه های زیبای خلقت را در خود جای داده است. کوه ها و دشت های پرگل و سرسبز، قله های پربرف، دره های زیبا از خروش رودخانه ها و چشمه های جوشان و آبشارهای خروشان. دسترسی به این منطقه در بهار و تابستان از طریق جاده آسفالته و بسیار خوب به سهولت ممکن است. جاده ای که تا آبشار پشندگان در منتهی الیه پشت کوه دوم آسفالته و از آن به بعد شنی است.مهرداد | جمعه 25 ارديبهشت 13941065 بازدید
عبدل جای خیلی باصفایی است از مسیر فریدون شهر به سمت بروجرد رفتم اما تابستان که همه جا خشک بودشنبه 26 ارديبهشت 1394 | 7 سال پیش
جنگل های زیبای زاگرسمنطقه پشتکوه دوم فریدونشهر، غرب استان اصفهان
رودخانه وهرگاناز سرشاخه های مهم کارون در غرب استان اصفهان
آبشار چالچرانهجلوه زیبای طبیعت بهاری پشتکوه فریدونشهر در غرب اصفهان
روستای دره بادامشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
طبیعت روستای خوش میوهکوه، جنگل و رودخانه، غرب استان اصفهان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان