گردنه شادی

  • گردنه شادی
  • گردنه شادی
اینجا تکه ای از بهشت است. گردنه شادی، حدفاصل پشت کوه اول و دوم فریدونشهر در غرب استان اصفهان. از فریدونشهر که بسمت منطقه زیبا و کوهستانی پشت کوه میروی، طبیعتی را تجربه می کنی که همه جلوه های زیبای خلقت را در خود جای داده است. کوه ها و دشت های پرگل و سرسبز، قله های پربرف، دره های زیبا از خروش رودخانه ها و چشمه های جوشان و آبشارهای خروشان. دسترسی به این منطقه در بهار و تابستان از طریق جاده آسفالته و بسیار خوب به سهولت ممکن است. جاده ای که تا آبشار پشندگان در منتهی الیه پشت کوه دوم آسفالته و از آن به بعد شنی است.مهرداد | جمعه 25 ارديبهشت 13941132 بازدید
عبدل جای خیلی باصفایی است از مسیر فریدون شهر به سمت بروجرد رفتم اما تابستان که همه جا خشک بودشنبه 26 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان