کفته

کفته
محمد غریب معاذی نژادچهارشنبه 9 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیشدر فصول بهار یا هر فصل دیگری، در پاوه ودر مجموع کل هورامان (اورامان ) ضمن رفتن به کوهپیمایی و پیاده رویی شدید، با خوردن این غذای سالم و صد درصد طبیعی خستگی از تن انسان بدر می رود .در چند سال پیش تمام ساز و کار ، تهیه این غذا ، طبیعی تر از امروز بود .ابتدا گوشت تازه یا (ترچک) را بر روی تخته ای، پهن گذاشته وبا قاطی کردن پیاز فراوان، با تبر زین یا ساتور ،آن را له ولورده می کردند ، سپس بر روی ساج مخصوص که مقدار کوچک می باشد گذاشته و با آتش ملایم بوی آن تا صدها متر پیچیده می شود .انشا الله شما دوستان عزیز به همین صورت آنها را درست کنید.دسته بندیغذاهای سنتیکرمانشاهواژه کلیدیکفتهغذایغالبهورامانیها1735 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 10 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
hashem عالی پنجشنبه 10 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
hashem عالی پنجشنبه 10 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
عبدل آقای معاذی نژاد عالی بود.پنجشنبه 10 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
سیدعلی عالیجمعه 11 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
عدنان دوستان این غذا با نان تازه و دوغ و سبزی محشره جمعه 11 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
محمد زنده باد♥چهارشنبه 16 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش