روستای گلویک

  • روستای گلویک
  • روستای گلویک
روستای گلویک از توابع شهرستان تفت در استان یزد میباشد. این روستا در مجاورت روستاهای ندوشن و عبدالله شواز قرار داشته و در بهار مراتع وسیع سبز و زیبایی دارد.10
نجمه | جمعه 21 فروردين 1394
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی