طبیعت ایلام

  • طبیعت ایلام
  • طبیعت ایلام
رودخانه گرازان که در زبان مردم محلی (کردی) ورازان تلفظ می شود رودخانه ای آب شور می باشد که چشمه هایی با آب شیرین به آن سرازیر می شوند. این رودخانه در طاقدیس سمند واقع شده که جزئی از منطقه حفاظت شده دینار کوه می باشد. رودخانه مذکور با عبور از هسته طاقدیس سمند توالیهای سنگ شناسی مربوط به سازندهای ایلام، گورپی و پابده را فرسایش داده و مناظر طبیعی زیبایی را خلق کرده است. عکسهای ارسالی به ترتیب برش ایجاد شده در توالیهای آهک لوفا از سازند گورپی، آبشار ایجاد شده در توالیهای سازند پابده و تپه ماهورهای سازند گورپی در هسته طاقدیس می باشند. عکسها طی عملیات زمین شناسی برای پروژه پایان نامه دکتری زمین شناسی خانم شهریاری از منطقه مذکور تهیه شده است.سمیرا | پنجشنبه 20 فروردين 13941111 بازدید
کبیرکوهمناظر طبیعی یال جنوبی کبیرکوه
غار خفاشاین غار در 3 کیلومتری شمال شرقی شهر دهلران در دامنة کوه مشرف به دره و چشمه‌های آب گرم دهلران واقع شده است. این غار به علت زندگی میلیون‌ها خفاش در داخل آن، به غار خفاش معروف شده است. خفاش‌های آن از نوع دم‌دار و بزرگ هستند. این غار دهلیزهای وسیعی دارد که عمق بعضی از قسمت‌های آن به 400 متر می‌رسد.
غار خفاش دهلراناین غار در 3 کیلومتری شمال شرقی شهر دهلران در دامنة کوه مشرف به دره و چشمه‌های آب گرم دهلران واقع شده است. این غار به علت زندگی میلیون‌ها خفاش در داخل آن، به غار خفاش معروف شده است. خفاش‌های آن از نوع دم‌دار و بزرگ هستند. این غار دهلیزهای وسیعی دارد که عمق بعضی از قسمت‌های آن به 400 متر می‌رسد.
طاقدیس سمندتپه ماهورهای سازند گورپی
نگارخانه هایی کهن، موزه هایی بی بدیل و کتاب های سنگی بسیار کهن و تکرار ناشدنیخیلی از غارهای ایران بویژه لرستان، نگارخانه هایی کهن، موزه هایی بی بدیل و کتاب های سنگی بسیار کهن و تکرار ناشدنی هستد!
سمیرا  شهریاری گرائیسمیرا شهریاری گرائیهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389دانشجوی دکتری رشته زمین شناسی
آخرین پست‌ها