قندیل های یخی

  • قندیل های یخی
  • قندیل های یخی
مهرداد زینلیاندوشنبه 3 فروردين 1394 | 9 سال پیشمنطقه آستانه و ارتفاعات قله آلمالخ در جنوب شهرستان دهاقان، از شهرستان های جنوبی استان اصفهان، با ارتفاع 2500 تا 3500 متر از سطح دریا، در فصل زمستان چشم اندازهای زیبایی از برف و یخ را به نمایش می گذارند.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هااصفهانکلید‌واژهآستانهدهاقاناصفهانمسابقه1138 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 3 فروردين 1394 | 9 سال پیش