طبیعت ونیار

  • طبیعت ونیار
  • طبیعت ونیار
محمد نورمحمديانپنجشنبه 28 اسفند 1393 | 8 سال پیشروستای ونیار در نزدیكی شهر تبریز و در مسیر جاده قدیم تبریز به اهر واقع شده است. این روستا به سبب وجود تلخه رود (آجی چایی) كه رودخانه دایمی است و همچنین كوههای اطراف آن دارای طبیعت بسیار زیبایی است.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هامناطق حفاظت شده و حیات وحشآذربایجان شرقیکلید‌واژهطبیعتونیارمسابقه1303 بازدید
عبدل ما به این پرنده کورکلا میگیمسه‌شنبه 4 فروردين 1394 | 8 سال پیش