نگارگری تحسین برانگیز زنده رود

  • نگارگری تحسین برانگیز زنده رود
  • نگارگری تحسین برانگیز زنده رود
مهرداد زینلیانسه‌شنبه 26 اسفند 1393 | 8 سال پیشاز خروجی سد زاینده رود در 110 کیلومتری غرب اصفهان که با زاینده رود همراه شوی، از پیچ و خم جاده ای باریک در دل کوه ها و دره هایی سرسبز و پوشیده از باغستان ها و بیشه های زیبا گذر خواهی کرد که چشم هر بیننده ای را مسحور خود می نماید. از روستای حجت آباد که گذشتی وارد استان چهارمحال و بختیاری میشوی و روستاهای کوچک و بزرگ زیادی را از نظر می گذرانی که بواسطه قرار گرفتن در ساحل پرپیچ و خم زنده رود، پیشوند چم در ابتدای نام هریک قرار دارد. بدون شک، این مسیر زیبا تا شهر سامان در 15 کیلومتری شمال غرب شهرکرد، بطول حدود 35 کیلومتر، یکی از زیباترین جاده های روستایی کشور است.دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاچهارمحال و بختیاریکلید‌واژهزایندهرودچهارمحال و بختیاریعالیمسابقه1245 بازدید
عبدل این مسیر را آمدم بسیار زیباست به حدی که دل کندن از آن را مشکل میکند . همطنطور از مسیر چشمه دیمه به سمت شهر کردچهارشنبه 27 اسفند 1393 | 8 سال پیش
  • پل زمانخان از زاویه ای دیگرپل زمان خان در روی رودخانه زاینده رود در محدوده شمالی شهر سامان
  • پل کاهکشپل کاهکش - منطقه از لحاظ طبیعی و پوشش گیاهی غنی است
  • پل هورهپل تاریخی هوره بر روی زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری
  • چم علیشاهروستایی بر کرانه زیبای زاینده رود، شهرستان لنجان، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
  • زنده رود حیات بخشحوالی روستای چم علیشاه، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان