رهلی بازار تبریز

  • رهلی بازار تبریز
  • رهلی بازار تبریز
محمد نورمحمديانيكشنبه 24 اسفند 1393 | 8 سال پیشرهلی بازار یكی از قسمتهای مهم و تاریخی بازار تبریز محسوب می شود و زمانی ورودی جاده ابریشم به تبریز قلمداد می شد. امروزه این بازار یادآور تبریز قدیم در ذهن هر عابری به بهترین شكل ممكن می باشد.دسته‌بندیبازارها و تیمچه‌هاویژگیهای مردم نگاریآذربایجان شرقیکلید‌واژهرهلیبازارتبریزمسابقه1946 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 25 اسفند 1393 | 8 سال پیش