دره لاله های واژگون

  • دره لاله های واژگون
  • دره لاله های واژگون
مهرداد زینلیانشنبه 23 اسفند 1393 | 9 سال پیشدامنه ها و دره های سرسبز کوهستان های غرب و جنوب استان اصفهان، در شهرستان های فریدن، فریدونشهر، بویین و میاندشت، خوانسار، دهاقان، شهرضا و سمیرم، رویشگاه طبیعی گل زیبای لاله واژگون یا اشک مریم است که از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت ماه، این نواحی را به بهشتی تماشایی تبدیل می سازد. دره لاله های واژگون در ارتفاعات جنوبی شهر گردشگری افوس، واقع در 160 کیلومتری غرب شهر اصفهان، یکی از نمونه های زیبای این مناطق است. تصاویر ضمیمه در اواخر اردیبهشت ماه 1393 از این منطقه زیبا برداشت شده است.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هااصفهانکلید‌واژهلالهواژگونافوساصفهانمسابقه1446 بازدید
نمای ایران سپاسيكشنبه 24 اسفند 1393 | 9 سال پیش
  • سرچشمه افوسچشمه ای پرآب و خروشان در دامنه ارتفاعات سربه فلک کشیده زاگرس مرکزی، در غرب استان اصفهان
  • دره لاله های واژگونارتفاعات غربی استان اصفهان
  • دریاچه افوسشهرستان بویین میاندشت، غرب استان اصفهان
  • دریاچه افوستجلی زیبای طبیعت بهاری در غرب استان اصفهان
  • دریاچه افوسدریاچه زیبای افوس، بر دامنه ارتفاعات پربرف رشته کوه زاگرس و در 3 کیلومتری جنوب شهر گردشگری افوس واقع شده است