رودخانه فرعی پشامگ رود - راسک (سرباز)

رودخانه فرعی پشامگ رود - راسک (سرباز)
این محل انتهای رودخانه پشامگ رود و ورودی آن به رود سرباز است. محل مناسبی برای استراحت در حاشیه رود سرباز است.20
عطاءاله | جمعه 22 اسفند 1393
نمای ایران | جمعه 22 اسفند 139310
سپاس
عبدل | جمعه 16 مرداد 139410
شهر کشاورزان سخت کوش
عطاءاله | جمعه 30 مرداد 139400
همینطور هست ، آقا عبدل عزیز متشکرم
راسکشهر راسک در شب
شالیزار شهر راسکشالیزارهای جنوب بلوچستان
رد پای اسب های پلنگ واره (آپا لوسا)سرخپوستان بومی امریکا در سنگ نگاره های کهن ایراننقش اسب پلنگ واره کشف شده در میان سنگ نگاره های نیکشهر بلوچستان (9000 پ.م.)
کوه های مریخی چابهاراین کوهها که شبیه به کوههای مریخی هستند و کمتر در جهان کوهی به این شکل وجود دارد
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید