خانه مشروطه تبریز

  • خانه مشروطه تبریز
  • خانه مشروطه تبریز
خانه مشروطه معروفترین خانه تاریخی شهر تبریز می باشد كه در زمان مشروطه محل تصمیم گیری سران مشروطه مانند ستارخان و باقرخان بوده است. این بنا به سبك معماری دوره قاجار در حدود تاریخ 1247 خورشیدی توسط حاج ولی معمار تبریزی ساخته شده و هم اكنون موزه مربوط به اسناد تاریخی دوران مشروطه می باشد. این بنا در سال 1354 خورشیدی به شماره ثبت 1171 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده.30
محمد | چهارشنبه 20 اسفند 1393
نمای ایران | چهارشنبه 20 اسفند 139300
سپاس
مسجد جامع تبریزمسجد جامع تبریز یكی از بناهای تاریخی شهر تبریز می باشد.
مسجد شهیدی تبریزمسجد شهیدی مربوط به دوره قاجار
بازار فرش دستباف تبریزبازار سرپوشیده تبریز بیشتر مربوط به فرش دستباف می باشد.
بازار تبریزبازار سنتی تبریز بزرگترین بازار سرپوشیده جهان.
محله (درب) گجیل تبریزگجیل یكی از محله های تاریخی شهر تبریز است.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانعضویت از دوشنبه 18 اسفند 1393