غروب آفتاب در جنگل گلستان

  • غروب آفتاب در جنگل گلستان
  • غروب آفتاب در جنگل گلستان
غروب آفتاب در جنگل گلستان30
محمد | شنبه 9 اسفند 1393
بابک | يكشنبه 10 اسفند 139310
زیباست
جنگل در مههوای مه آلود در روستای زنگولاب در ارتفاعات جنگل گلستان
روستای زنگولابطبیعت روستای زنگولاب
روستای زنگولابروستای زنگولاب در ارتفاعات جنگل گلستان و در اطراف شهر مینودشت قرار دارد. متاسفانه ساخت و سازهای اخیر حالت بکری منطقه را به خطر انداخته است.
جنگل های گلستاننمایی از جنگل های استان گلستان در اطراف شهر مینودشت
چرای گوسفندان در جنگل گلستاناکثر مردم ساکن ارتفاعات گلستان به دامداری و کشاورزی اشتغال دارند.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیگلستانجنگل ها
محمد رزازانمحمد رزازانعضویت از شنبه 6 بهمن 1386علاقمند به عكاسی و هوانوردیfacebook.com