زندگی در کوهپایه

زندگی در کوهپایه
توصیه من به شما اینه که آخرای بهار و ابتدای تابستون رو برا سفر به شمال انتخاب کنید؛ اگر تو این زمان برید، می تونید چنین منظره ای رو از نزدیک ببینید!محمد صادق | يكشنبه 3 اسفند 13931156 بازدید
محمد صادق کریمیمحمد صادق کریمیهموند از پنجشنبه 8 مرداد 1388عکاس نیستم، اما عکاسی را دوست دارم!