پل کاهکش

پل کاهکش
عبدل شعبانیپنجشنبه 30 بهمن 1393 | 8 سال پیشدر شمال شهر سامان .برای صرف صبحانه عازم انجا شدیم اما ..... برگشتیم صبحانه را در جای دیگر خوردیم منطقه از لحاظ غنای طبیعی و پوشش گیاهی غنی است . جریان آب و وسعت رودخانه چشم را خیره می کند. اما من هنگام سفر به آنجا آنقدر اشغال رها کرده ام که دیگران بعد از من .... چشمتان روز بد نبیند . جا نمایی صددرصد دقیق نیست دسته بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاچهارمحال و بختیاریواژه کلیدیپلکاهکش2270 بازدید