پل کاهکش

پل کاهکش
در شمال شهر سامان .برای صرف صبحانه عازم انجا شدیم اما ..... برگشتیم صبحانه را در جای دیگر خوردیم منطقه از لحاظ غنای طبیعی و پوشش گیاهی غنی است . جریان آب و وسعت رودخانه چشم را خیره می کند. اما من هنگام سفر به آنجا آنقدر اشغال رها کرده ام که دیگران بعد از من .... چشمتان روز بد نبیند . جا نمایی صددرصد دقیق نیست عبدل | پنجشنبه 30 بهمن 1393
پل زمانخان از زاویه ای دیگرپل زمان خان در روی رودخانه زاینده رود در محدوده شمالی شهر سامان
نگارگری تحسین برانگیز زنده رودمنظره باغستان های اطراف زاینده رود، در دره مابین روستاهای ایل بیگی و چم عالی چهارمحال و بختیاری
پل هورهپل تاریخی هوره بر روی زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری
چم علیشاهروستایی بر کرانه زیبای زاینده رود، شهرستان لنجان، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
زنده رود حیات بخشحوالی روستای چم علیشاه، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
واژه کلیدیپلکاهکش
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی