موزه مردم شناسی کاروانسرای ویرانی مشهد 2

  • موزه مردم شناسی کاروانسرای ویرانی مشهد 2
  • موزه مردم شناسی کاروانسرای ویرانی مشهد 2
موزه مردم شناسی مشهد در رباط ویرانی (کاروانسرا) جمال | چهارشنبه 29 بهمن 13931315 بازدید
جمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیهموند از چهارشنبه 29 تير 1390شغل : برنامه نویس , مجری شبکه های کامپیوتری عاشق طبیعت و آثار باستانی بی همتای ایران از هر فرصتی برای گشت و گذار و بازدید از جاذبه های طبیعی و باستانی ایران استفاده میکنم.