تونل کوهرنگ

تونل کوهرنگ
عبدل شعبانیسه‌شنبه 28 بهمن 1393 | 8 سال پیشچشم انداز زیبا از بالای آبشار تونل کوهرنگ و نمایی از مکانهای گردشگری که در پایین آبشار احداث شده و هنوز هم دارند کار میکنند تا تکمیل شوددسته بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاچهارمحال و بختیاریواژه کلیدیتونلکوهرنگ1104 بازدید