محل شهادت امیر کبیر

محل شهادت امیر کبیر
برای امیر کبیر دیگر توضیحی نیست که زبان قاصر من بگوید . جنگ خوب و بد زشت و زیبا از زمان هابیل و قابیل شروع شد و تا زمان اخر جهان در ادامه خواهد بود و این ترازوی پروردگار برای سنجیدن ماست . پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم واقعا چه ارزان فروشیمعبدل | سه‌شنبه 28 بهمن 1393884 بازدید
خانه طباطبایی كاشانخانه طباطبایی ها خانه ای آشنا با نور و آب و آسمان
كوچه باغ های كاشانكوچه باغهای كاشان هنوز نفس میكشند.
خانه عامری كاشان در هوای بارانی بهارخانه عامری ها از قدیمی ترین و زیباترین خانه های كاشان است.
خانه بروجردی ها در كاشانخانه بروجردی ها و نقشهای بدیعش
سقف خونه بروجردی هاسقف خانه بروجردی ها در کاشان
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی