چشمه دیمه

چشمه دیمه
چشمه دیمه یکی از سر شاخه های اصلی زاینده رود میباشد که بعد از تونل کوهرنگ در نزدیکی روستای دیمه واقع شده است دارای کمی امکانات گردشگری میباشد و چشم نوازی زاینده رود از چشمه دیمه به سمت شهر کرد اعجاز میکند باید از نزدیک دیدعبدل | جمعه 30 آبان 13931240 بازدید
آریا با درود مجدد  چشمه دیمه هم مال شهرستان کوهرنگ نه شهرکرد با سپاس چهارشنبه 8 مهر 1394 | 7 سال پیش