ساحل سنگ سیاه

ساحل سنگ سیاه
عبدل شعبانیپنجشنبه 29 آبان 1393 | 9 سال پیششهرستان جاسک در فاصله حدودا 380 کیلومتری شرق بندرعباس واقع شده است و شرقی ترین شهرستان استان هرمزگان میباشد در مسیر بندرعباس به کنارک چابهار و استان سیستان و بلوچستان واقع شده استدسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاهرمزگانکلید‌واژهساحلسنگسیاه1251 بازدید