کوه آتشگاه

  • کوه آتشگاه
  • کوه آتشگاه
این کوهستان در ضلع جنوبی روستاهای خانقاه .گلال . ودشه ودر مجموع در مجاورت شهر پاوه بوده ودر واقع شاهو وکوه آتشگاه نمای خاصی به شهر پاوه بخشیده اند .این کوه از گردنه روستای شمشیر در ابتدای روستا هایی میوان وآریت شروع وتا روستای هیروی کشیده شده است در واقع ابتدا یا انتهای این کوهستان از سیروان آغاز می گردد .طول ان در حدود پانزده کیلومتر وعرض ان هم تا یک کیلومتر هم می رسد .ارتفاع ان در بلندترین نقطه 2500 متر وکوهستانی نزدیک ودم دست به حساب می آید .تعداد وتنوع لاله های وازگون این کوهستان را از دیگر کوهها متمایز ساخته است ، با توجه به فشارهای وارده از پلیت ایران وبر خوردآ ن با صفحه عربستان .این فشارهای جانبی به سمت هم دیگر موجب گشته تا نمای کلی زاگرس به صورت کوههای متوالی شمای جنوبی پشت سر هم بوجود بیایند گویا در زمان ساسانی همین کوهستان محل آتشکده ای بوده است .در خطالراس این کوهستان آثاری از فعالیت گنج یاب ها دیده می شود .نگارنده خود در این کوهستان رگه هایی از ذغال سنگ را مشاهده نموده است شاید در زمانهای گذشته از آن در روشن نگه داشتن اتشکده استفاده کرده باشند ..تعداد چشمه ها در یک مسیر موازی جذابیت خاصی به این کوهستان داده است .که می توان به چند نمونه آن اشاره نمود شلما و ، گارا ،هانه شیخ حسن ، همروله .کیلی ،و... محمد غریب | چهارشنبه 28 آبان 13931318 بازدید
عبدل دشتی از لاله واژگون به به چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش